Gimnazjum w Czerminie

oficjalna strona internetowa

Archiwum - rok szkolny 2017/2018

Spis treści niniejszej strony
Wspomnienia z wakacji - Oaza w Grecji :-)

 

Wywiadówka - spotkanie z rodzicami uczniów klas II i III Gimnazjum

wpisał B. Peret, 26 września 2017 r.

W dniu 3 października 2017 r. (tj. wtorek) odbędzie się spotkanie rodziców uczniów klas II i III Gimnazjum w Czerminie z dyrektorem, nauczycielami i wychowawcami poszczególnych klas. Rozpoczęcie - godz. 1700.

Harmonogram wywiadówki:

 1. Spotkanie rodziców z dyrektorem szkoły - jadalnia szkolna, godz. 1700.
 2. Spotkania rodziców z wychowawcami odbędą się po zebraniu ogólnym w następujących salach lekcyjnych (wszystkie te sale znajdują sie na parterze szkoły):
 • klasa IIa - sala nr 15
 • klasa IIb - sala nr 3
 • klasa IIc - sala nr 14
 • klasa IIIa - sala nr 5
 • klasa IIIb - sala nr 4
 • klasa IIIc - sala nr 2
 • klasa IIId - sala nr 1

Wszystkich rodziców serdecznie zapraszam!

Kartka z kalendarza - 5 października: Światowy Dzień Nauczyciela

Światowy Dzień Nauczyciela
Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
5 października 2012 r.

 

Żaden system edukacyjny nie zastąpi samych nauczycieli. Pełnią oni przewodnią rolę w procesie kształcenia – przekazują wiedzę, wartości i uczą umiejętności. Robią co w ich mocy, by przelać na młodych ludzi nadzieję i rozbudzić talent oraz pomóc im wyrosnąć na twórczych obywateli.

Jednak nazbyt często nauczyciele nie otrzymują uznania i wsparcia, na jakie zasługują. Światowy Dzień Nauczyciela przypomina nam o ich ogromnej odpowiedzialności, jak również o wyzwaniach, jakim muszą stawiać czoła, szczególnie w dobie światowego kryzysu ekonomicznego. Nie możemy pozwolić, aby nauczyciele i dzieci ponosili koszty kryzysu – musimy chronić nasze systemy edukacyjne przed presją finansową i ograniczeniami budżetowymi.

Jednym z priorytetów mojej nowej światowej inicjatywy „Edukacja przede wszystkim” jest zwiększenie zatrudnienia wśród nauczycieli oraz zwiększenie liczby nauczycieli objętych szkoleniami. Świat potrzebuje około 2 milionów nauczycieli więcej, aby osiągnąć Milenijny Cel Rozwoju dotyczący powszechnego dostępu do podstawowej edukacji do roku 2015. Brak nauczycieli hamuje postęp w zwiększeniu liczby dzieci zapisywanych do szkół podstawowych oraz polepszeniu warunków funkcjonowania szkolnictwa i kształcenia.

Musimy także upewnić się, że nauczyciele są dobrze przygotowani i otrzymują wystarczające wsparcie. Bez wykwalifikowanych nauczycieli nie może istnieć edukacja dobrej jakości. Niezbędne są zarówno szkolenia przygotowujące do wykonywania pracy nauczyciela, jak i te przeprowadzane w okresie wykonywania pracy. Konieczne jest także zapewnienie dobrych warunków pracy, godnego wynagrodzenia i szans na rozwój zawodowy.

Sami nauczyciele są odpowiedzialni za utworzenie bezpiecznego środowiska do nauki, dającego dzieciom możliwość rozwoju. Mogą oni też stać się przykładem tolerancji, dobrej postawy obywatelskiej i solidarności z osobami w potrzebie. Mam nadzieję, że wszyscy nauczyciele podejmą się tej roli.

Z okazji Światowego Dnia Nauczyciela wyrażam uznanie dla milionów nauczycieli na świecie, którzy wykonują swój zawód z pasją oraz w umiejętny sposób przekazują wiedzę swoim uczniom. Ich wpływ na świat jest ogromny. Przyznajmy, że inwestycja w nauczycieli jest inwestycją w budowanie silnych gospodarek, spójnych społeczeństw oraz przyszłości pełnej godności i szans dla wszystkich ludzi.

Wesele Stanisława Wyspiańskiego lekturą Narodowego Czytania w 2017 roku

wpisał B. Peret, 6 września 2017 r.

Dramat Wyspiańskiego zwyciężył podczas internetowego głosowania spośród czterech propozycji. Dzieło Wyspiańskiego konkurowało z Przedwiośniem Stefana Żeromskiego, Pamiątkami Soplicy Henryka Rzewuskiego i Beniowskim Juliusza Słowackiego.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. W ubiegłym roku w ponad 2200 miejscach w całej Polsce i za granicą czytaliśmy Quo vadis Henryka Sienkiewicza .

Wesele. Dramat w trzech aktach, najsłynniejszy utwór Stanisława Wyspiańskiego, powstało na kanwie autentycznego wydarzenia – wesela poety i dramaturga Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką z podkrakowskich Bronowic. Prapremiera sztuki odbyła się 16 marca 1901 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. W tym samym roku w Krakowie Wesele zostało opublikowane po raz pierwszy. Dramat Wyspiańskiego został dotychczas przetłumaczony na ponad 10 języków. W języku polskim ukazało się ponad 120 wydań Wesela.

 Stanisław Wyspiański (1869-1907) – poeta, dramatopisarz, malarz, inscenizator – był jednym z najgenialniejszych polskich artystów. Wybitny przedstawiciel Młodej Polski, zajmował się wieloma dziedzinami sztuki. Uprawiał malarstwo, pisał utwory liryczne i dramatyczne, libretta oper, projektował witraże, meble, a nawet strój dla Lajkonika. Został pochowany w Krypcie Zasłużonych w podziemiach kościoła oo. Paulinów na Skałce.

  W Czerminie wspólne czytanie "Wesela" odbyło się w dn. 6 września, na sali widowiskowej Domu Strażaka w Czerminie. Fragmenty tej powieści czytali m.in. wójt gminy Czermin, przedstawiciele lokalnego samorządu, panie ze Stowarzyszenia "Gracja", dyrektor GOK, dyrektorzy szkół i biblioteki gminnej oraz uczniowie SP i Gimnazjum w Czerminie. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy!

  Organizatorami akcji Narodowe Czytanie w Czerminie były Panie: Halina Ziomek, Małgorzata Osika, Lucyna Trznadel i Janina Zięba. Za pomoc w organizacji dziękujemy dyrektorowi GOK w Czerminie, p. Mariuszowi Bożkowi oraz prezesowi OSP w Czerminie, p. Janowi Myjakowi.

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie akcji w naszej gminie!

 Zdjęcia z akcji Narodowe Czytanie 2017 w szkolnej fotogalerii.

Gminny Konkurs Piosenki i Poezji "Moja Ojczyzna..." - poniedziałek, 16 października 2017 r.

Kilka informacji z Regulaminu Konkursu (tak dla przypomnienia ;-)):

 1. Konkurs Recytatorski „Moja Ojczyzna…”przeznaczony jest dla uczniów  szkół podstawowych i gimnazjów.
 2. Celem konkursu jest:                                      

  • popularyzacja poezji i piosenek o tematyce dotyczącej ojczyzny,
  • pogłębienie miłości do ojczyzny, wzmocnienie tożsamości z własnym krajem,
  • uwrażliwienie na piękno przyrody ojczystej,
  • popularyzacja i promocja talentu młodzieży,
  • odkrycie i wspieranie talentów recytatorskich i muzycznych,
  • dbałość o kulturę słowa,
  • pobudzanie aktywności twórczej,
  • rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie,
  • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
 3. Kryteria oceny

  • wybór utworu w kontekście tematu konkursu,
  • stopień opanowania pamięciowego utworu,
  • kultura słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie) lub umiejętności wokalne,
  • trafność interpretacji (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo mówienia),
  • ogólne wrażenia artystyczne.

  Za każde kryterium będzie można otrzymać od 0 do 5 punktów.

 4. Termin i miejsce

  16 października (poniedziałek) 2017 roku godzina 1000 Gimnazjum w Czerminie

Zaproszenie na gminne obchody Święta Niepodległości

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )