Gimnazjum w Czerminie

oficjalna strona internetowa

Archiwum - rok szkolny 2017/2018

Spis treści niniejszej strony
Wspomnienia z wakacji - Oaza w Grecji :-)

 

Wywiadówka - spotkanie z rodzicami uczniów klas II i III Gimnazjum

wpisał B. Peret, 26 września 2017 r.

W dniu 3 października 2017 r. (tj. wtorek) odbędzie się spotkanie rodziców uczniów klas II i III Gimnazjum w Czerminie z dyrektorem, nauczycielami i wychowawcami poszczególnych klas. Rozpoczęcie - godz. 1700.

Harmonogram wywiadówki:

 1. Spotkanie rodziców z dyrektorem szkoły - jadalnia szkolna, godz. 1700.
 2. Spotkania rodziców z wychowawcami odbędą się po zebraniu ogólnym w następujących salach lekcyjnych (wszystkie te sale znajdują sie na parterze szkoły):
 • klasa IIa - sala nr 15
 • klasa IIb - sala nr 3
 • klasa IIc - sala nr 14
 • klasa IIIa - sala nr 5
 • klasa IIIb - sala nr 4
 • klasa IIIc - sala nr 2
 • klasa IIId - sala nr 1

Wszystkich rodziców serdecznie zapraszam!

Kartka z kalendarza - 5 października: Światowy Dzień Nauczyciela

Światowy Dzień Nauczyciela
Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
5 października 2012 r.

 

Żaden system edukacyjny nie zastąpi samych nauczycieli. Pełnią oni przewodnią rolę w procesie kształcenia – przekazują wiedzę, wartości i uczą umiejętności. Robią co w ich mocy, by przelać na młodych ludzi nadzieję i rozbudzić talent oraz pomóc im wyrosnąć na twórczych obywateli.

Jednak nazbyt często nauczyciele nie otrzymują uznania i wsparcia, na jakie zasługują. Światowy Dzień Nauczyciela przypomina nam o ich ogromnej odpowiedzialności, jak również o wyzwaniach, jakim muszą stawiać czoła, szczególnie w dobie światowego kryzysu ekonomicznego. Nie możemy pozwolić, aby nauczyciele i dzieci ponosili koszty kryzysu – musimy chronić nasze systemy edukacyjne przed presją finansową i ograniczeniami budżetowymi.

Jednym z priorytetów mojej nowej światowej inicjatywy „Edukacja przede wszystkim” jest zwiększenie zatrudnienia wśród nauczycieli oraz zwiększenie liczby nauczycieli objętych szkoleniami. Świat potrzebuje około 2 milionów nauczycieli więcej, aby osiągnąć Milenijny Cel Rozwoju dotyczący powszechnego dostępu do podstawowej edukacji do roku 2015. Brak nauczycieli hamuje postęp w zwiększeniu liczby dzieci zapisywanych do szkół podstawowych oraz polepszeniu warunków funkcjonowania szkolnictwa i kształcenia.

Musimy także upewnić się, że nauczyciele są dobrze przygotowani i otrzymują wystarczające wsparcie. Bez wykwalifikowanych nauczycieli nie może istnieć edukacja dobrej jakości. Niezbędne są zarówno szkolenia przygotowujące do wykonywania pracy nauczyciela, jak i te przeprowadzane w okresie wykonywania pracy. Konieczne jest także zapewnienie dobrych warunków pracy, godnego wynagrodzenia i szans na rozwój zawodowy.

Sami nauczyciele są odpowiedzialni za utworzenie bezpiecznego środowiska do nauki, dającego dzieciom możliwość rozwoju. Mogą oni też stać się przykładem tolerancji, dobrej postawy obywatelskiej i solidarności z osobami w potrzebie. Mam nadzieję, że wszyscy nauczyciele podejmą się tej roli.

Z okazji Światowego Dnia Nauczyciela wyrażam uznanie dla milionów nauczycieli na świecie, którzy wykonują swój zawód z pasją oraz w umiejętny sposób przekazują wiedzę swoim uczniom. Ich wpływ na świat jest ogromny. Przyznajmy, że inwestycja w nauczycieli jest inwestycją w budowanie silnych gospodarek, spójnych społeczeństw oraz przyszłości pełnej godności i szans dla wszystkich ludzi.

Wesele Stanisława Wyspiańskiego lekturą Narodowego Czytania w 2017 roku

wpisał B. Peret, 6 września 2017 r.

Dramat Wyspiańskiego zwyciężył podczas internetowego głosowania spośród czterech propozycji. Dzieło Wyspiańskiego konkurowało z Przedwiośniem Stefana Żeromskiego, Pamiątkami Soplicy Henryka Rzewuskiego i Beniowskim Juliusza Słowackiego.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. W ubiegłym roku w ponad 2200 miejscach w całej Polsce i za granicą czytaliśmy Quo vadis Henryka Sienkiewicza .

Wesele. Dramat w trzech aktach, najsłynniejszy utwór Stanisława Wyspiańskiego, powstało na kanwie autentycznego wydarzenia – wesela poety i dramaturga Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką z podkrakowskich Bronowic. Prapremiera sztuki odbyła się 16 marca 1901 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. W tym samym roku w Krakowie Wesele zostało opublikowane po raz pierwszy. Dramat Wyspiańskiego został dotychczas przetłumaczony na ponad 10 języków. W języku polskim ukazało się ponad 120 wydań Wesela.

 Stanisław Wyspiański (1869-1907) – poeta, dramatopisarz, malarz, inscenizator – był jednym z najgenialniejszych polskich artystów. Wybitny przedstawiciel Młodej Polski, zajmował się wieloma dziedzinami sztuki. Uprawiał malarstwo, pisał utwory liryczne i dramatyczne, libretta oper, projektował witraże, meble, a nawet strój dla Lajkonika. Został pochowany w Krypcie Zasłużonych w podziemiach kościoła oo. Paulinów na Skałce.

  W Czerminie wspólne czytanie "Wesela" odbyło się w dn. 6 września, na sali widowiskowej Domu Strażaka w Czerminie. Fragmenty tej powieści czytali m.in. wójt gminy Czermin, przedstawiciele lokalnego samorządu, panie ze Stowarzyszenia "Gracja", dyrektor GOK, dyrektorzy szkół i biblioteki gminnej oraz uczniowie SP i Gimnazjum w Czerminie. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy!

  Organizatorami akcji Narodowe Czytanie w Czerminie były Panie: Halina Ziomek, Małgorzata Osika, Lucyna Trznadel i Janina Zięba. Za pomoc w organizacji dziękujemy dyrektorowi GOK w Czerminie, p. Mariuszowi Bożkowi oraz prezesowi OSP w Czerminie, p. Janowi Myjakowi.

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie akcji w naszej gminie!

 Zdjęcia z akcji Narodowe Czytanie 2017 w szkolnej fotogalerii.

Gminny Konkurs Piosenki i Poezji "Moja Ojczyzna..." - poniedziałek, 16 października 2017 r.

Kilka informacji z Regulaminu Konkursu (tak dla przypomnienia ;-)):

 1. Konkurs Recytatorski „Moja Ojczyzna…”przeznaczony jest dla uczniów  szkół podstawowych i gimnazjów.
 2. Celem konkursu jest:                                      

  • popularyzacja poezji i piosenek o tematyce dotyczącej ojczyzny,
  • pogłębienie miłości do ojczyzny, wzmocnienie tożsamości z własnym krajem,
  • uwrażliwienie na piękno przyrody ojczystej,
  • popularyzacja i promocja talentu młodzieży,
  • odkrycie i wspieranie talentów recytatorskich i muzycznych,
  • dbałość o kulturę słowa,
  • pobudzanie aktywności twórczej,
  • rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie,
  • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
 3. Kryteria oceny

  • wybór utworu w kontekście tematu konkursu,
  • stopień opanowania pamięciowego utworu,
  • kultura słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie) lub umiejętności wokalne,
  • trafność interpretacji (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo mówienia),
  • ogólne wrażenia artystyczne.

  Za każde kryterium będzie można otrzymać od 0 do 5 punktów.

 4. Termin i miejsce

  16 października (poniedziałek) 2017 roku godzina 1000 Gimnazjum w Czerminie

Zaproszenie na gminne obchody Święta Niepodległości

Boże Narodzenie 2017

 

Szanowni Państwo!

Koleżanki i Koledzy Nauczyciele!

Drodzy Uczniowie!

 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
proszę przyjąć najlepsze życzenia
jasnych dni, wypełnionych melodią kolęd
i obecnością najbliższych.

 

 

 

Niech codzienne troski ustąpią miejsca
pogodnej refleksji nad życiem,
ucichnie powszechnie panujący zgiełk,
a w Waszych sercach zagości spokój.

 

 

 

 Bogusław Peret               

dyrektor Gimnazjum w Czerminie

 

39. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża. Pontyfikat Jana Pawła II w liczbach

   16 października mija 39 lat od rozpoczęcia pontyfikatu Jana Pawła II. Papież Polak zmarł 2 kwietnia 2005 roku. W Polsce ogłoszono wówczas sześciodniową żałobę narodową.

Dokładnie 39 lat temu, 16 października 1978 roku, Karol Wojtyła został wybrany na głowę Kościoła. Papież Polak miał wówczas 58 lat. Najważniejszym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były pielgrzymki. W tej kategorii był prawdziwym rekordzistą. Papież Polak odwiedził 132 kraje na całym świecie oraz około 900 miejscowości. Na pielgrzymkach spędził 586 dni, co stanowi prawie 7% całego pontyfikatu.
W trakcie swoich podróży Jan Paweł II przebył ponad 1,7 miliona kilometrów, czyli teoretycznie okrążył Ziemię 42 razy. Dla porównania, to odległość 4,5-krotnie większa, niż z Ziemi na Księżyc.
Do Polski papież podróżował aż dziewięć razy. Siedmiokrotnie był w USA i Francji, w Meksyku i Hiszpanii natomiast po pięć razy.
Pontyfikat Jana Pawła II trwał 27 lat i jest trzecim najdłuższym w historii. Karol Wojtyła zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37, w wieku 85 lat. Papież Polak został beatyfikowany 1 maja 2011 roku. 27 kwietnia 2014 roku został ogłoszony świętym.

Źródło: http://www.rmf.fm/magazyn/

Wyniki Konkursu Piosenki i Poezji "Moja Ojczyzna..."

    Zakończyliśmy zmagania konkursowe    

   43 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum naszej gminy wzięło udział w Międzyszkolnym Konkursie Poezji i Piosenki Patriotycznej „Moja Ojczyzna…” zorganizowanym przez Gimnazjum w Czerminie. Młodzi recytatorzy i wokaliści przedstawili własne interpretacje wierszy i piosenek o tematyce patriotycznej. Uczestnicy konkursu mieli szansę pokazania, czym dla młodego Polaka jest patriotyzm.

 W jury konkursu zasiadło szacowne grono: pani mgr Ryszarda Kryczka, pani mgr Elżbieta Szymczuch, pan mgr Mariusz Wiech, pan mgr Bogusław Peret. W ocenie recytacji brali oni pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, kulturę słowa, interpretację, natomiast w kategorii piosenki jeszcze umiejętności wokalne.

Rywalizacja odbyła się w czterech kategoriach. Zwycięzcami są:

- w kategorii recytacja (szkoły podstawowe):

1. miejsce – Karolina Pulak ze Szkoły Podstawowej w Brniu Osuchowskim,

2. miejsce – Anna Godek ze Szkoły Podstawowej w Czerminie,

3. miejsce – Patrycja Smoleń ze Szkoły Podstawowej w Łysakowie,

wyróżnienie – Karolina Dziekan ze Szkoły Podstawowej w Czerminie.

- w kategorii piosenka (szkoły podstawowe):

1. miejsce – Maja Jagusiak ze Szkoły Podstawowej w Czerminie,

2. miejsce – Wiktoria Wróbel ze Szkoły Podstawowej w Brniu Osuchowskim,

3. miejsce – Artur Adamczyk ze Szkoły Podstawowej w Czerminie,

wyróżnienie – Karolina Pulak ze Szkoły Podstawowej w Brniu Osuchowskim.

- w kategorii recytacja (gimnazjum):

1. miejsce – Filip Jagódka z klasy 2a Gimnazjum w Czerminie,

2. miejsce – Daria Polak z klasy 3a Gimnazjum w Czerminie,

3. miejsce – Daniel Jakubiszyn z klasy 3d Gimnazjum w Czerminie,

wyróżnienie – Karolina Misiak z klasy 3b Gimnazjum w Czerminie,

wyróżnienie – Monika Kusek z klasy 3b Gimnazjum w Czerminie.

- w kategorii piosenka (gimnazjum):

1. miejsce – Karolina Zięba  z klasy 3b Gimnazjum w Czerminie,

2. miejsce – Wiktoria Jędrzejowska z klasy 2c Gimnazjum w Czerminie,

3. miejsce – Weronika Pękala z klasy 3a Gimnazjum w Czerminie,

 Nagrody dla zwycięzców (albumy o Polsce) ufundowała Rada Rodziców Gimnazjum w Czerminie, a ponadto Pizza Express - Czermin.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy kolejnych sukcesów, bowiem laureaci etapu szkolnego zakwalifikowali się do VII edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Piosenki  „ Barwy mojej ojczyzny”. Odbędzie się on 24.10.2017 r. (wtorek) w Samorządowym Centrum Kultury.

Organizator

Lucyna Trznadel

Zmartwychwstanie Pańskie 2018

Próbny Egzamin Gimnazjalny, 5 - 7 grudnia 2017 r.

90 rocznica powstania Ligi Ochrony Przyrody

Liga Ochrony Przyrody – ogólnopolskie stowarzyszenie, posiadające status organizacji pożytku publicznego, którego celem jest ochrona przyrody.

Liga jest najstarszą organizacją ekologiczną w kraju - powstała 9 stycznia 1928. Godłem stowarzyszenia jest stylizowany żubr z nazwą organizacji.

Strona internetowa Ligii Ochrony Przyrody:
https://www.lop.org.pl/Strona_glowna

14 lutego - Dzień św. Walentego

Walenty z Rzymu, również Walenty z Terni (ur. ok. 175 w Interamnie, zm. ok. 268–269 w Rzymie)– biskup i męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego, syryjskiego, wspominany przez Kościół anglikański i luterański.

W Martyrologium Rzymskim wymieniany jest dwukrotnie: jako kapłan rzymski, ścięty w czasie prześladowań chrześcijan za panowania cesarza Klaudiusza II Gockiego oraz biskup Terni koło Rzymu. Wobec braków materiałów źródłowych potwierdzających istnienie dwóch postaci uważa się, że jest to ta sama osoba. Kwestią pozostającą nierozstrzygniętą pozostaje czy kult zawędrował z Rzymu do Terni czy odwrotnie.

Już w IV wieku grób świętego otoczony był kultem. Papież Juliusz I wybudował nad tym grobem bazylikę, a papież Teodor I odrestaurował ją.

Legendy. Walenty z wykształcenia był lekarzem, z powołania duchownym. Żył w III wieku w Cesarstwie rzymskim za panowania Klaudiusza II Gockiego. Cesarz ten za namową swoich doradców zabronił młodym mężczyznom w wieku od 18 do 37 lat wchodzić w związki małżeńskie. Uważał on, że najlepszymi żołnierzami są legioniści niemający rodzin. Zakaz ten złamał biskup Walenty i błogosławił śluby młodych legionistów. Został za to wtrącony do więzienia, gdzie zakochał się w niewidomej córce swojego strażnika. Legenda mówi, że jego narzeczona pod wpływem tej miłości odzyskała wzrok. Gdy o tym dowiedział się cesarz, kazał zabić Walentego. W przeddzień egzekucji Walenty napisał list do swojej ukochanej, który podpisał: „Od Twojego Walentego”. Egzekucję wykonano 14 lutego 269 r.

Patronat. Wskutek splotu zwyczajów ludowych, folkloru i legend był uważany za obrońcę przed ciężkimi chorobami (zwłaszcza umysłowymi, nerwowymi i epilepsją), a w Stanach Zjednoczonych, Anglii i współcześnie w Polsce został uznany za patrona zakochanych.

Żródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Święty_Walenty

Ania Gryglewska laureatką Konkursu im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

     Anna Gryglewska, uczennica klasy IIIc, została laureatką XIV edycji Konkursu o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej oraz szkół ponadgimnazjalnych "Pomóż ocalić życie bezbronnemu", za reportaż "... a bliźniego swego, jak siebie samego".

Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją prac i uroczyste przyznanie nagród nastąpi 7 kwietnia 2018 r. na Jasnej Górze, podczas Pielgrzymki Obrońców Życia. Za zajęcie I, II, III miejsca w każdej z kategorii przewidziano nagrody: miejsce I – 1500 zł, miejsce II – 1200 zł, miejsce III – 900 zł. Dodatkowymi wyróżnieniami dla autorów najciekawszych prac będą publikacje w wydawnictwach pro-life.

Gratulujemy Ani wspaniałego sukcesu!

Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją prac i uroczyste przyznanie nagród nastąpi 7 kwietnia 2018 r. na Jasnej Górze, podczas Pielgrzymki Obrońców Życia.


Czytaj więcej: http://www.pro-life.pl/konkurs-im-bl-ks-jerzego-popieluszki
Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją prac i uroczyste przyznanie nagród nastąpi 7 kwietnia 2018 r. na Jasnej Górze, podczas Pielgrzymki Obrońców Życia.


Czytaj więcej: http://www.pro-life.pl/konkurs-im-bl-ks-jerzego-popieluszki
Próba generalna przed egzaminem gimnazjalnym 2018

wpisał B. Peret, 22 marca 2018 r.

W dniach 19 - 21 marca 2018 r. odbył się w naszym gimnazjum ostatni - w tym roku szkolnym - próbny egzamin gimnazjalny. Wkrótce poznamy wyniki tej próby generalnej przed ogólnopolskim egzaminem gimnazjalnym, który odbędzie się w dniach 18 -20 kwietnia 2018 r.

Już dziś życzę wszystkim trzecioklasistom jak najwyższych wyników i niech będą one najlepszą nagrodą za trzy lata pracy w gimnazjum. :-)

Powodzenia!

Egzamin Gimnazjalny 2018

wpisał B. Peret, 17 kwietnia 2018 r.

W dniach 18, 19 i 20 kwietnia 2018 r. odbędzie się ogólnopolski egzamin gimnazjalny dla uczniów klas trzecich.

Wszystkim trzecioklasistom życzę powodzenia!

 

Uczniowie klas II nie przychodzą w tych dniach do szkoły.

227. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - zaproszenie

Na zawsze w sercach naszych - 98 rocznica urodzin Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II, 18 maja 2018 r.

      

    

 

Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II - album fotograficzny w formacie pdf

Ostatni numer "Głosu Nastolatków"

Wakacje 2018

 wpisał B. Peret, 25 czerwca 2018 r.

 

Wszystkim nauczycielom, pracownikom, absolwentom oraz uczniom Gimnazjum w Czerminie życzę słonecznych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji!

 

 Bogusław Peret

 dyrektor Gimnazjum w Czerminie

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )