Gimnazjum w Czerminie

oficjalna strona internetowa

Strona główna

8 lutego - Święto Służby Więziennej; Irak: Święto Rewolucji

9 lutego - Międzynarodowy Dzień Pizzy


Konkurs Kolęd i Pastorałek 2016

informacje wprowadził B. Peret, 1 lutego 2016 r.

  W piątek, 29 stycznia 2016 r. odbył się Konkurs Kolęd i Pastorałek. Wzięli w nim udział uczniowie klas I naszego gimnazjum, za co jeszcze raz składam im oraz wychowawcom tych klas serdeczne podziękowania. Poziom konkursu był wysoki i bardzo wyrównany. Jury, w składzie: Anna Opałacz, Krzysztof Jagusiak, ks. Tomasz Biernat i Bogusław Peret, oceniało poziom artystyczny, stroje i rekwizyty, aranżację oraz historię powstania kolędy lub pastorałki.

Ostatecznie zwyciężyła klasa Ib, która uzyskała 85/88 pkt. II miejsce ex aequo zajęły pozostałe klasy I, a więc Ia, Ic i Id uzyskując po 79/88 pkt.

Wszyscy występujący uczniowie uczniowie otrzymali słodycze ufundowane przez Sklepik szkolny, a zwycięzcy  dodatkowo zostali obdarowani nagrodami ufundowanymi przez ks. Tomasza Biernata i ks. proboszcza Pawła Fałowskiego.

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie konkursu :-). Do zobaczenia i do usłyszenia za rok!

Nie dyskryminuj innej płci, młodszych oraz chorych/niepełnosprawnych!

 W drugim półroczu bieżącego roku szkolnego uczniowie i uczennice klasy IIa i IIIb realizowali ogólnopolski projekt "Stop dyskryminacji’’, pod okiem pań: mgr Lucyny Trznadel i mgr Ryszardy Kryczki.

Celem projektu było: kształtowanie świadomości zrozumienia i mobilizacja do podejmowania działań zwalczających dyskryminację w społecznościach lokalnych i internetowych, realizowanie autorskiego projektu.

Formami pracy były: praca w grupach w ramach warsztatów z zakresu Modułów od I do V, dyskusje,

zajęcia prowadzone były metodami aktywnymi, w oparciu o materiały dostarczone przez Amnesty International.

Udało się: przeprowadzić warsztaty w szkole podstawowej i gimnazjum, wykonać plakaty, wykonać gazetkę tematyczną oraz ulotkę o dyskryminacji, napisać siedemnaście listów do dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, wykonać drzewo antydyskryminacyjne, napisać jeden artykuł do prasy lokalnej, do szkolnej gazetki i na stronę internetową naszego gimnazjum, dokonać podsumowania projektu.

W najbliższym czasie zaprezentujemy nasze dokonania rodzicom podczas wywiadówki śródrocznej, wtedy też zostaną rozdane ulotki.

 Sprawozdanie z przeprowadzonego projektu zostanie przesłane do koordynatorki ogólnopolskiego projektu do Warszawy, pani Aleksandry Góreckiej. Jeśli nasze działanie się spodobają i zostaniemy zakwalifikowani to w nagrodę reprezentacja uczniów z opiekunem uda się do Warszawy. Tutaj zostanie dokonana ogólnopolska wymiana doświadczeń podczas dyskusji panelowej oraz prezentacja naszego projektu.

koordynator projektu mgr Ryszarda Kryczka

Maraton Pisania Listów - 10 grudnia 2015 r.

Maraton pisania listów rozpoczął się po zajęciach lekcyjnych o godzinie 1430 i trwał do 1830.  W akcji wzięło udział siedemdziesiąt uczniów klas I-III oraz jedenastu nauczycieli, za co bardzo serdecznie im dziękujemy. Gimnazjaliści pisali z bardzo dużym zaangażowaniem. Po przeliczeniu listów okazało się, że w sumie napisano ich siedemset pięćdziesiąt trzy, co daje bardzo zadowalający wynik. Najbardziej wytrwałymi uczestnikami okazali się uczniowie klas drugich, którzy pisali przez całe cztery godziny, a co za tym idzie, udało im się napisać najwięcej listów. Są to:

  • Rafał Betel  z klasy IIa
  • Anna Żelazko z klasy IIa
  • Wiktoria Pipała z klasy IIc

Wyżej wymienionym uczniom gratulujemy i dziękujemy za czynny udział w akcji.

Aby umilić pracę uczestnikom akcji członkinie szkolnej grupy Amnesty International przygotowały domowe pierniczki, które ,,osładzały’’ czas pracy. Zaś na szkolnym korytarzu wykonały gazetkę, informującą o tym, kogo broniliśmy. Warto tu także wspomnieć o tzw. ,,Drzewie Antydyskryminacyjnym’’,  które zostało przygotowane przez klasę IIIb.
Reasumując, można śmiało stwierdzić, iż Maraton Pisania Listów przebiegł bardzo pozytywnie. W imieniu szkolnej grupy Amnesty International chciałbym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w tą akcję: Panu Dyrektorowi - Bogusławowi Peretowi, koordynatorce akcji - Pani mgr Ryszardzie Kryczce, nauczycielom oraz wszystkim przybyłym Gimnazjalistom.

 Gdyby nie Wy, nie osiągnęlibyśmy tak ogromnej liczny napisanych listów.

 Pamiętajcie: ,,Razem mamy siłę’’!

Działaczki SG Amnesty International

BIP

Kalendarz
Statystyka witryny

Liiczba wejść na tę stronę od dnia 20.03.2015 r.

Darmowy licznik odwiedzin
Projekty

Od początku stycznia 2015 roku w naszej szkole realizujemy projekt: „Razem mamy siłę: stop dyskryminacji!”

 

e-Akademia

Od września 2010 r. do czerwca 2013 r. realizowaliśmy projekt "e-Akademia Przyszłości"

 

Edukacja dla GodnościEdukacja dla Godności

W lutym 2012 r. przystąpiliśmy do projektu "Edukacja dla Godności"

 

Od września 2012 r. bierzemy udział w ogólnopolskiej kampanii "Postaw na rodzinę!"

Pogoda w Czerminie
Prognoza pogody dla Czermina
Czas na świecie
Wiadomości z regionu

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )